Podstawy wykluczenia nierzetelnego wykonawcy w nowym Prawie zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa

Magdalena Grabarczyk
członek Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 595