Podstawy udzielenia zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 11 PrZamPubl.

Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16.5.2022 r., KIO 561/22 i in.

dr Franciszek Łapecki ORCID: 0000-0002-2013-4618
Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w problematyce komunalnych zamówień publicznych
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646