Podstawa zastrzeżenia kary umownej a przedmiot zamówienia publicznego

Glosa do wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z 22.9.2021 r. (KIO 2340/21) oraz z 23.11.2021 r. (KIO 3277/21)2

dr Wojciech Robaczyński ORCID: 0000-0001-7904-7677
Doktor, profesor UŁ, Katedra Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
DOI: 10.32027/PZP.22.4.12
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 627