O potrzebie dalszej racjonalizacji zakresu podmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

dr Ewaryst Kowalczyk
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646