O niektórych przesłankach odrzucenia oferty w świetle bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 456