O niektórych przesłankach odrzucenia oferty w świetle bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 01/2020
Liczba tekstów: 497