Ogólnopolska konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki” – Warszawa 13.3.2017 r.

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 466