Odstąpienie od umowy o roboty budowlane zawartej w trybie zamówień publicznych

dr Marcin Czerwiński
Doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny
DOI: 10.32027/PZP.22.4.6
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637