Odpowiedzialność zamawiającego za udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy niezdolnemu do jego wykonania

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 466