Odpowiedzialność wykonawcy za wadliwe wykonanie robót budowlanych według nieprawidłowych rozwiązań zawartych w projekcie – II CSK 61/09

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585