Ochrona interesów osób niepełnosprawnych w zamówieniach publicznych

Marcin Pleśniak ORCID: 0000-0002-3024-2735
doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646