Obowiązek zatrudnienia pracowników przy realizacji zamówienia publicznego

dr Maciej Lubiszewski
Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646