Obligatoryjne elementy ogłoszenia w postępowaniu, którego celem jest zawarcie umowy ramowej. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.6.2021 r., C-23/20

Żaneta Urbaniak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637