Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w kontekście wzorcowej regulacji Banku Światowego dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 508