Miejsce Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w systemie zamówień publicznych i strukturze administracji publicznej

Izabela Oleksy-Piesik
asystent na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, radca prawny
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 605