Kwalifikacja prawna umowy o utrzymanie czystości zawartej między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego - C-386/11

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646