Implementacja przepisów unijnych dotyczących rejestrów i wykazów wiarygodnych wykonawców do polskiego i hiszpańskiego prawa zamówień publicznych

Grzegorz Stankiewicz ORCID: 0000-0001-5953-9818
mgr inżynier, doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646