Gwarancyjna funkcja wpisu do_Krajowego Rejestru Karnego przy realizacji zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 615