Dialog konkurencyjny a zamówienia publiczne w formule PPP - Rozważania na temat "szczególnie złożonego charakteru" tzw. modeli operatorskich

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585