Analiza potrzeb zamawiającego w zamówieniach publicznych a opis przedmiotu zamówienia w inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Anna Górczyńska
doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Kamil Sójta ORCID: 0000-0003-0176-737X
magister inżynier
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 585