Analiza możliwości zastosowania kryteriów oceny ofert innych niż cena na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych

A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 637