Zwalczanie klauzul abuzywnych w projektowanych umowach o zamówienia publiczne w świetle orzecznictwa KIO

Ewa Sikorska ORCID: 0000-0002-3771-9559
Radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej
Agnieszka Trojanowska ORCID: 0000-0002-3771-9559
Radca prawny, członek Krajowej Izby Odwoławczej
A A A
Archiwum Prawo Zamówień Publicznych
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 646