Rada programowa:


- prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)
- prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
- prof. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
- prof. Katarzyna Grzybczyk (Uniwersytet Śląski)
- prof. Paweł Księżak (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Wojciech Machała (Uniwersytet Warszawski)
- prof. Andrzej Matlak (Uniwersytet Jagielloński)
- dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT)
- prof. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Adrian Niewęgłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
- prof. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)
- prof. Paweł Podrecki (Polska Akademia Nauk)
- prof. Przemysław Polański (Akademia Leona Koźmińskiego)
- prof. Rafał Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
- prof. Grzegorz Sibiga (Polska Akademia Nauk)
- prof. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69