O czasopiśmie:


"Prawo Nowych Technologii" (ISSN 2720-1600) to jedyne wśród prawniczych czasopism specjalistycznych wydawanych w Polsce czasopismo poświęcone w całości prawu nowych technologii.

Wydawcą czasopisma jest renomowane Wydawnictwo C.H.Beck specjalizujące się w publikacji fachowej literatury prawniczej – komentarzy, monografii, wzorów pism, podręczników prawniczych, zbiorów przepisów oraz encyklopedii i słowników, a także szerokiej palety prawniczych czasopism naukowych.

Kwartalnik powstał w 2021 r., jako kontynuacja – wydawanego od 2019 r. we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii – dodatku specjalnego do „Monitora Prawniczego” poświęconego prawu nowych technologii.

Czasopismo porusza aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów i organów europejskich i polskich. Istotna część publikowanych w Kwartalniku opracowań poświęcona jest trwającym pracom legislacyjnym nad aktami prawnymi określającymi ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania z innowacji.

Tematyka Kwartalnika obejmuje sześć podstawowych bloków merytorycznych dotyczących problematyki prawnej: ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego, innowacji, Internetu i mediów oraz IT.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78