Zawarcie umowy przez inteligentne oprogramowanie – smart kontrakty

Jasmin Mmereole ORCID: 0009-0007-5790-1749
Autorka jest studentką IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69