Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – oznaczanie reklam i współprac w social media a wątpliwości prawne oraz technologiczne

Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak
Autorka jest Partnerem w Kancelarii SKP, praktyka IP/TMT
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69