Wyłączenie odpowiedzialności dostawców usług pośrednich na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych. Analiza na tle dyrektywy 2000/31

dr  Magdalena Piech ORCID: 0000-0002-5493-7478
Autorka publikacji poświęconych dostawcom usług pośrednich. Specjalizuje się w przepisach dotyczących usług pośrednich, platform internetowych, handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych oraz analizie wpływu przepisów na gospodarkę cyfrową. Dyrektorka ds. Regulacyjnych w Allegro, w latach 2018-2022 Przewodnicząca the European Tech Alliance, stowarzyszenia firm technologicznych działającego na rzecz otoczenia prawnego sprzyjającemu odpowiedzialnemu rozwojowi technologii i konkurencyjności europejskich firm
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69