Wyjaśnialność sztucznej inteligencji a prawo autorskie. Rozważania na tle projektowanych uregulowań prawnych możliwości wyjaśnienia systemów sztucznej inteligencji

Aleksandra Auleytner ORCID: 0000-0002-7551-4327
Autorka jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, Szefem Praktyki IP/TMT Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
Marcin Jan Stępień
Autor jest doktorem nauk prawnych, associate, Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78