Wybrane wyzwania dla ochrony prywatności w metawerse

Artur Piechocki
Autor jest radcą prawnym, założycielem i partnerem zarządzającym kancelarii APLAW Artur Piechocki
Katarzyna Gorzkowska
Autorka jest prawnikiem w kancelarii APLAW Artur Piechocki
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78