Wpływ Europejskiego Aktu o Wolności Mediów na działalność regulatorów rynku usług medialnych

Karol Kościński
Autor jest radcą prawnym. Aktualnie zastępca dyrektora generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, odpowiedzialny za działy zajmujące się licencjonowaniem oraz współpracą międzynarodową Stowarzyszenia, stały współpracownik WIPO i Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, wykładowca UW, SWPS i ASP w Warszawie
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78