„Toksyczny wpływ”. Odpowiedzialność odszkodowawcza influencera

dr hab., prof. AWSB Anna Wilk
Autorka jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym zwłaszcza prawie zobowiązań oraz prawie rzeczowym
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78