Sport elektroniczny w Polsce – ramy organizacyjno-prawne

Xawery Konarski ORCID: 0000-0003-4428-1900
Autor jest adwokatem, starszym wspólnikiem Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT) oraz ekspertem prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 45