Omówienie dyrektywy 2019/770 w odniesieniu do niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

Mateusz Jakubik ORCID: 0000-0002-8992-7309
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Tomasz Świętnicki ORCID: 0000-0002-4759-1923
Autor jest mgr. prawa
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69