Obiektywizacja naruszenia dóbr osobistych w Internecie, czyli o kryterium „przeciętnego odbiorcy”

Piotr Wasilewski ORCID: 0000-0002-5980-0067
Autor jest adwokatem, partnerem w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69