Nowe modele dzielenia się danymi według przepisów aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). Cz. I. Altruizm danych

dr Dominik Sybilski
Autor jest Naczelnikiem Wydziału w Departamencie Zarządzania Danymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz członkiem grupy roboczej Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78