Definiowanie pojęć z zakresu nowych technologii w przepisach prawa i postanowieniach umownych

Mirosława Brzostek-Kleszcz
Autorka jest głównym specjalistą ds. legislacji w administracji rządowej, uczestniczący w pracach nad projektami aktów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu nowych technologii.
Sylwester Szczepaniak ORCID: 0000-0002-1943-5130
Autor jest radcą prawnym, Counsel w Maruta&Wachta, Koordynator ds. Społeczeństwa Informacyjnego i smartcity w Biurze Unii Metropolii Polskich, Asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78