Blockchain a procesy decyzyjne i wyborcze

Łukasz Sawicki
Autor jest doktorantem eksternistycznym na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentem IV roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 60