Obrót NFT jako nowa forma dystrybucji przedmiotów własności intelektualnej

Maciej Kubiak
Autor jest adwokatem, wspólnikiem w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, współkierującym praktyką IP&TMT
Ewa Karwowska
Autorka jest adwokatem w praktyce IP&TMT kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
A A A
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 36