Prawo Nowych Technologii / Aktualności / Handel elektroniczny

HANDEL ELEKTRONICZNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw | Ustawa z 4.11.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne...

HANDEL ELEKTRONICZNY

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej, poprzez lepsze...

AKTUALNOŚCI

Projekt rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej | Paneuropejski kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej | Prawo komunikacji elektronicznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 78