Prawo Nowych Technologii / Aktualności

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Wytyczne EROD w sprawie obliczania kar administracyjnych na mocy RODO | Wspólna opinia EROD i EIOD dotycząca rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act) | Pierwszy mechanizm...

AKTUALNOŚCI

Projekt rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej | Paneuropejski kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej | Prawo komunikacji elektronicznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 69