Prawo Nowych Technologii / Aktualności

PRAWO IT

Projekt zmian do prawa autorskiego w zakresie programów komputerowych | Wyrok WSA w Poznaniu z 1.3.2022 r., I SA/Po 592/21 – IP Box

INTERNET I MEDIA

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie art. 17 dyrektywy „copyrightowej” | Reklama wyrobów medycznych – nowe wymagania

INNOWACJE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów maszynowych 

HANDEL ELEKTRONICZNY

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej, poprzez lepsze...

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Definicja cyberprzestrzeni oraz kompetencje w zakresie jej obrony | Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej | Ustawa o aplikacji mObywatel | Zmiany ustawy o wynagradzaniu specjalistów...

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Wytyczne EROD w sprawie obliczania kar administracyjnych na mocy RODO | Wspólna opinia EROD i EIOD dotycząca rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act) | Pierwszy mechanizm...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Prawo Nowych Technologii
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 45