Trwają prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego UE / Komisja Europejska proponuje zmiany w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa / Zbadano zagrożenia cybernetyczne w sektorze transportu / ENISA udostępniła narzędzie mające pomóc MŚP w ocenie stanu ich cyberbezpieczeństwa

A A A

Trwają prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego UE

W dniu 18.4.2023 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący unijnego aktu solidarności w dziedzinie cyberprzestrzeni.


Z założenia regulacja ma wzmocnić zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w UE; ponadto powinna wspierać wykrywanie zagrożeń i incydentów w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz podnoszenie świadomości na ich temat, zwiększanie gotowości podmiotów o znaczeniu krytycznym, a także wzmacnianie solidarności, wspólnego zarządzania kryzysowego i zdolności reagowania w państwach członkowskich.


Komisja Europejska proponuje zmiany w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa

W dniu 18.4.2023 r. Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/881 w odniesieniu do zarządzanych usług bezpieczeństwa.

 

Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. organizacji Europejskiego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, krajowego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, europejskiego certyfikatu bezpieczeństwa cybernetycznego. Akt prawny ma istotne znaczenie dla pewności obrotu produktami i usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że projekt zmian do ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa również poświęca tym zagadnieniom wiele uwagi.


Zbadano zagrożenia cybernetyczne w sektorze transportu

W marcu 2023 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ENISA) opublikowała raport dotyczący krajobrazu zagrożeń cybernetycznych, poświęcony sektorowi transportu.

 

Z raportu wynika, że główne zagrożenia mające wpływ na sektor transportowy to:

  • ataki typu ransomware;
  • zagrożenia związane z danymi;
  • złośliwe oprogramowanie;
  • ataki typu denial-of-service (DoS), distributed denial-of-service (DDoS) oraz ransom denial-of-service (RDoS)
  • phishing/spear phishing;
  • ataki na łańcuch dostaw.


ENISA udostępniła narzędzie mające pomóc MŚP w ocenie stanu ich cyberbezpieczeństwa

W marcu 2023 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ENISA) przygotowała narzędzie, które ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ocenie poziomu ich dojrzałości organizacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki wspomnianemu narzędziu MŚP będą w stanie określić zagrożenia, na jakie są narażone. Otrzymają również plan naprawczy w przypadku wystąpienia incydentu.


[oprac. A. Piechocki, K. Gorzkowska]


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trwają prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego UE / Komisja Europejska proponuje zmiany w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa / Zbadano zagrożenia cybernetyczne w sektorze transportu / ENISA udostępniła narzędzie mające pomóc MŚP w ocenie stanu ich cyberbezpieczeństwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny