Reklama środowiskowa uregulowana w Kodeksie Etyki Reklamy

A A A

Rada Reklamy jako przejaw samoregulacji branży reklamowej zrealizowała projekt o nazwie Green Project. Miał on na celu przeciwdziałanie greenwashingowi i manipulacjom dotyczącym ekologii i środowiska w reklamie. Projekt Rady Reklamy nawiązuje do działań Komisji Europejskiej oraz wiąże się ze zwiększającą się liczbą skarg dotyczących pseudoekologicznego marketingu, które są kierowane do Komisji Etyki Reklamy. Nowe samoregulujące przepisy (soft law) zostały umieszczone w rozdziale V Kodeksu Etyki Reklamy.


Zgodnie z informacjami prasowymi podanymi przez Radę Reklamy, projekt został przedyskutowany z przedstawicielami organizacji branżowych i firm, członkami Rady Reklamy i gronem ekspertów i ekspertek zewnętrznych, a także z międzynarodowymi partnerami zrzeszonymi w organizacji European Advertising Standards Alliance (EASA).

Przepisy o reklamie środowiskowej otwiera art. 33 Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi, że: „Reklamy środowiskowe nie mogą naruszać społecznego zaufania do działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przekaz reklamy środowiskowej nie może być niezgodny ze stanem faktycznym, niemierzalny lub niemożliwy do zweryfikowania”.

Kolejne przepisy odnoszą się do wymagań co do używanych w reklamach sformułowań – mają być one „sformułowane w sposób przejrzysty, prostym i zrozumiałym językiem”, a pojęcia środowiskowe lub naukowe mogą być używane jedynie, gdy jest to istotne dla kompletności przekazu i nadal reklama pozostaje zrozumiała dla odbiorcy. Co więcej, wszelkie sformułowania odnoszące się do wpływu na środowisko powinny być zrozumiale uzasadnione i weryfikowalne. Ponadto reklama nie może przedstawiać jako cechy wyróżniającej ofertę reklamodawcy, cechy wspólnej dla wszystkich produktów w danej kategorii. Reklama środowiskowa nie powinna również bezpodstawnie sugerować, że dotyczy ona całej działalności reklamodawcy, a nie tylko konkretnego produktu czy działania.

Artykuł 39 Kodeksu Etyki Reklamy precyzuje również ogólne zasady dotyczące reklamy, bowiem „Ogólna prezentacja przedmiotu reklamy środowiskowej, poszczególne jej elementy oraz informacje dotyczące jej przedmiotu nie mogą wprowadzać w błąd co do istnienia korzyści środowiskowych dotyczących tego przedmiotu”.


Link do Kodeksu Etyki Reklamy: https://radareklamy.pl/wp-content/uploads/2023/03/Kodeks_Etyki_Reklamy_tekst_jednolity_07_02_2023.pdf


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Reklama środowiskowa uregulowana w Kodeksie Etyki Reklamy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny