Programy Prac na lata 2023–2024 przyjęte w ramach Programu „Cyfrowa Europa”

A A A

Dnia 24.3.2023 r. zostały ogłoszone dwa obszerne Programy Prac na lata 2023–2024, przyjęte w ramach Programu „Cyfrowa Europa” (ang. Digital Europe Programme).


Program „Cyfrowa Europa” ustanowiony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z 29.4.2021 r. Ma na celu wieloletnie finansowanie (2021–2027 r.) działań związanych z transformacją cyfrową w ramach Unii Europejskiej, obejmujących pięć szczegółowych celów, tj. obliczenia wielkiej skali, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo i zaufanie, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie i optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność (motyw 14 ww. rozporządzenia). Powyższe Programy Prac stanowią załączniki do Decyzji Wykonawczej Komisji z 24.4.2023 r. dotyczącej finansowania programu „Cyfrowa Europa” i przyjęcia programu prac na lata 2023–2024 (nr C(2023)1862).

Załącznik I dotyczy ogólnych założeń Programu Prac na lata 2023–2024. Stanowi drugi Program Prac w ramach Programu „Cyfrowa Europa”. Jego autorzy wskazują na dwa wyzwania jakim ma odpowiadać. Po pierwsze, ma stanowić kontynuację pierwszego Programu Prac realizowanego w latach 2021–2022, powiązanego z ogólnym celem Programu „Cyfrowa Europa”, jakim jest budowanie zdolności cyfrowej. Po drugie, musi zostać dostosowany do aktualnych działań, które obejmują m.in. uwzględnienie rozwiązań Europejskiego aktu w sprawie czipów. Finansowanie w ramach programu będzie dotyczyło państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również państw spoza UE – związanych z Programem „Cyfrowa Europa”. Działania w ramach tego Programu Prac mają pomóc w osiągnięciu takich celów jak: wyzwania związane z klimatem i ochroną środowiska, wdrożenie sektorowych wspólnych przestrzeni danych osobowych, reagowanie na zagrożenia cybernetyczne, programy edukacyjne w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych, dalsze inwestowanie w blockchain czy tworzenie wydajnych cyfrowych usług publicznych.

Załącznik II dotyczy założeń Programu Prac na lata 2023–2024 w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ma on stanowić kontynuację działań prowadzonych w ramach pierwszego Programu Prac Cyberbezpieczeństwa (Work Programme Cybersecurity 2021–2022). Ponadto ma służyć realizacji działań priorytetowych dla Unii Europejskiej związanych ze zwiększaniem jej niezależności cybernetycznej. Jak wskazują autorzy dokumentu pandemia COVID-19 oraz agresywna wojna prowadzona przez Federację Rosyjską w Ukrainie, uświadomiły konieczność zwiększania bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej, która powinna uniezależnić się od systemów i rozwiązań w zakresie cybernetyki pochodzących z innych regionów świata.


[oprac. dr A. Auleytner, dr M.J. Stępień]


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Programy Prac na lata 2023–2024 przyjęte w ramach Programu „Cyfrowa Europa”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny