PRAWO IT

A A A

Projekt zmian do prawa autorskiego w zakresie programów komputerowych

W opublikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest implementacja przepisów dwóch unijnych dyrektyw (dyrektywy satelitarno-kablowej nr 2019/789 oraz dyrektywy Digital Single Market nr 2019/790) wprowadzono istotne zmiany do art. 77 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozszerzając katalog przepisów, które nie znajdują zastosowania do programów komputerowych.


Nowymi istotnymi przepisami, które – według projektu – nie znajdą stosowania do programów komputerowych są: art. 43 (domniemanie, że przeniesienie praw oraz udzielenie licencji następuje nieodpłatnie, a w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie powinno uwzględniać m.in. korzyści wynikające z korzystania z utworu), art. 44 (w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia) oraz art. 68 (przy braku odmiennych postanowień umowy, możliwość wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego oraz uznanie, że licencję udzieloną na okres dłuższy niż 5 lat uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony). Reasumując, według projektu wskazane przepisy nie będą miały zastosowania do programów komputerowych. Wprowadzenie do katalogu art. 68 jest pozytywną niespodzianką, gdyż taką zmianę rynek postulował od dawna. Należy mieć nadzieję, że nie jest to pomyłka i projektodawcom nie chodziło o art. 681. Projekt znacząco poprawia więc sytuację licencjobiorcy oraz nabywcy majątkowych praw autorskich do programów komputerowych i sprzyja pewności obrotu.


Wyrok WSA w Poznaniu z 1.3.2022 r., I SA/Po 592/21 – IP Box

W wyroku sąd stwierdził, że dochód z tytułu zmodyfikowania programu komputerowego nie może być opodatkowany 5% stawką PIT, ponieważ nie powstaje wtedy odrębny utwór, który stanowi nowe kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wydaje się, że jest to zbyt radykalna ocena pojęcia programu komputerowego i jego modyfikacji, a taki wniosek będzie uzasadniony jedynie w specyficznych stanach faktycznych.


[oprac. M. Sowiński]


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
PRAWO IT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny