Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sposobu udzielania zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej

A A A

W dniu 9.3.2023 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego, której przepisy – z pewnymi wyjątkami – wchodzą w życie od 1.7.2023 r.

 

Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie w sprawach własności intelektualnej, m.in.:

  • postępowanie ma mieć charakter kontradyktoryjny, a zasadą staje się wysłuchanie obowiązanego przed rozstrzygnięciem wniosku. Nie dotyczy to sposobów zabezpieczenia w całości podlegających wykonaniu przez komornika oraz sytuacji, gdy konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku;
  • wprowadzenie przesłanki pilności, która wymaga, aby wniosek został złożony do 6 miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o dokonanym naruszeniu;
  • sąd rozpoznający wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest zobowiązany, aby przy ocenie uprawdopodobnienia roszczenia brał pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa w innym postępowaniu, jeżeli takowe toczy się w chwili rozstrzygania o udzieleniu zabezpieczenia; w związku z tym, obligatoryjnym elementem wniosku jest informacja, czy wnioskodawcy wiadomo o takich postępowaniach.


Ponadto na mocy noweli z 9.3.2023 r. ulega zmianie istotna kwestia dotycząca postępowania o udzielenie zabezpieczenia we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, nie tylko w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej. Mianowicie, zażalenia na postanowienia sądu I instancji o udzieleniu zabezpieczenia będą rozpoznawane przez sąd wyższego szczebla (tzw. „pionowe”). Postanowienia w tej materii wydane przez sąd II instancji także będą zaskarżalne, do innego składu sądu odwoławczego („w poziomie”).


[oprac. M. Sowiński]


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sposobu udzielania zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny