HANDEL ELEKTRONICZNY

A A A

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej, poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami

Projekt jest jedną z inicjatyw w ramach unijnego Planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Zielonego Ładu. Ma stanowić odpowiedź na praktyki w postaci:

1) pseudoekologicznego marketingu, czyli wykorzystywania przez przedsiębiorców twierdzeń dotyczących ekologiczności, które wprowadzają w błąd;

2) postarzania produktów, czyli działań zmierzających do wymuszenia przedwczesnego zakończenia eksploatacji towarów;

3) stosowania niewiarygodnych i nieprzejrzystych oznakowań dotyczących zrównoważonego charakteru produktów.


Na podstawie proponowanych rozwiązań pojawią się nowe obowiązki informacyjne po stronie sprzedawców. Podawanie fałszywych informacji na temat związanych z produktem skutków środowiskowych lub społecznych, a także na temat trwałości produktu, będzie uznawane za praktykę handlową wprowadzającą w błąd. Zaś twierdzenia dotyczące ekologiczności związane z przyszłą efektywnością środowiskową będą musiały być oparte na jasnych, obiektywnych i weryfikowalnych zobowiązaniach, celach oraz poparte niezależnym systemem monitorowania.

Aktualnie rozpoczyna się unijny proces legislacyjny


[oprac. W. Chomiczewski]


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
HANDEL ELEKTRONICZNY
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny