Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Zwrot VAT a budowa infrastruktury towarzyszącej

Nieruchomości | 4/2000
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Anna Kamińska

Wykonawcy robót budowlano-montażowych realizujący obiekty budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej mają prawo do zwrotu podatku naliczonego na podstawie złożonego rozliczenia (deklaracji) we właściwym urzędzie skarbowym.

Przepisy o podatku od towarów i usług, zwanym dalej VAT, posługują się - w zakresie dotyczącym opodatkowania usług w zakresie budownictwa - pewnymi szczególnymi uregulowaniami. Niektóre uregulowania dotyczące tej kategorii usług zawarł Minister Finansów odrębnie, w rozporządzeniu regulującym szczegółowy zakres, tryb oraz sposób ustalania różnicy VAT z tytułu sprzedaży niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług.

Ostatnie zmiany w przepisach prawa podatkowego, w tym również przepisach o VAT, przyniosły zmianę obowiązującego od 1993 r. rozporządzenia dotyczącego zasad dokonywania zwrotu związanego z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.