Zwolnienie z VAT transakcji sprzedaży lokalu

Nieruchomości | 8/2017

Z pytaniem dotyczącym zwolnienia transakcji nieruchomości z VAT zwrócił się do skarbówki podatnik, który planował sprzedaż jednego z posiadanych lokali. 

Z pytaniem dotyczącym zwolnienia transakcji nieruchomości z VAT zwrócił się do skarbówki podatnik, który planował sprzedaż jednego z posiadanych lokali. Trzy lata temu mężczyzna otrzymał w darowiźnie posesję, na terenie której wzniósł budynek mający częściowo pełnić funkcję mieszkaniową, a częściowo użytkową. Według informacji przedstawionych przez podatnika we wniosku o interpretację, wówczas nie prowadził on działalności gospodarczej. Realizowana wtedy inwestycja miała służyć wyłącznie realizacji potrzeb własnych mężczyzny. Jednak po zakończeniu budowy zarówno lokal mieszkalny, jak i użytkowy zostały przeznaczone pod wynajem. W 2015 r. mężczyzna zarejestrował się już jako VAT-owiec i kupił kolejne nieruchomości. Były to lokale użytkowe, które zostały przeznaczone na wynajem. Podatnik odliczył podatek od towarów i usług od kosztu zakupu tych nieruchomości. Rok później mężczyzna znów powiększył liczbę posiadanych przez siebie lokali o kolejne dwa – tym razem były to lokalne użytkowe, których budowa miała zostać ukończona w 2017 r. i wtedy miały one zostać oddane do użytku. Na początku bieżącego roku podatnik zarejestrował także działalność gospodarczą skupiającą się właśnie na wynajmowaniu nieruchomości. Mężczyzna wniósł jako środki trwałe nieruchomości, które nabył począwszy od 2015 r. (dwie kupione po realizacji pierwszego budynku; planował także dołączyć do nich dwa lokale budowane od 2016 r., kiedy tylko zostałyby one oddane do użytku). W związku z planowaną sprzedażą lokali wybudowanych na działce otrzymanej jako darowizna, tych które według podatnika nigdy nie były wynajmowane w ramach działalności gospodarczych, a tylko w ramach najmu prywatnego, mężczyzna chciał upewnić się w przekonaniu, że transakcja ta będzie zwolniona z podatku VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 24.3.2017 r. (1462-IPPP2.4512.88.2017.1.DG) stwierdził, że zdanie mężczyzny w powyższej sprawie jest błędne. Przedstawiciel skarbówki uznał, że co prawda w omawianym przypadku będzie możliwe zastosowanie ulgi, ale w innego tytułu, a mianowicie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i przedsiębiorca powinien wykazać ją w deklaracji VAT.