Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków

Nieruchomości | 3/2022
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.3.6
Mikołaj Darmosz
Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych do rejestru zabytków

Oczywistą sprawą jest, że z perspektywy podatnika każda możliwość zmniejszenia ciężaru podatkowego jest pożądana. Podatek od nieruchomości nie jest tutaj wyjątkiem, zwłaszcza że z uwagi jego majątkowy charakter, stosunkowo niewielki margines pozostawiony jest podatnikowi na tzw. optymalizację opodatkowania. Widoczne jest to choćby w porównaniu do podatków dochodowych, w których podatnik ma większe możliwości wyboru jeżeli chodzi o sposób opodatkowania (np. ryczałt/zasady ogólne), czy doboru rozwiązań finansowych o różnych skutkach w zakresie kosztów uzyskania przychodów (np. zakup środka trwałego względnie jego leasing). Pod tym względem podatek od nieruchomości jawi się jako stosunkowo nieskomplikowany. Jak to często bywa, ta prostota jest pozorna, a gdy przejść do szczegółów danej sprawy ujawnia się szereg problemów. W niniejszej publikacji postaram się naświetlić zagadnienia związane ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości przewidzianym dla przedmiotów opodatkowania wpisanych do rejestru zabytków. Chodzi przede wszystkim o sygnalizację zagrożeń, jakie wiążą się z nabyciem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, tak aby w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych dla podatników zaskoczeń.