Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej

Nieruchomości | 1/2015
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Żelazna
Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej

Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) przewiduje możliwość podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały zwiększającej obciążenie właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach lub innych przychodach z tej nieruchomości. Uzasadnieniem dla zwiększenia takiego obciążenia w stosunku do ciężarów ponoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, jest sposób korzystania z lokalu użytkowego. W niniejszym numerze „Nieruchomości” C.H. Beck” omówione zostaną zasady i przesłanki warunkujące możliwość skorzystania przez wspólnotę z regulacji zawartej w art. 12 ust. 3 WłLokU.